verwerking B

Deze module beeldverwerking maakt deel uit van de diplomagerichte opleiding fotografie. In deze module leren onze cursisten werken met het programma Photoshop. We werken vooral rond technieken voor retoucheren, het selecteren en maskeren van beelden ifv lokale beeldaanpassingen. Aan de hand van deze technieken worden onze cursisten begeleid in het ontwikkelen van een eigen workflow met het oog op het creëren van een persoonlijke en creatieve beeldtaal.

Onderstaande beelden zijn een greep uit de ingeleverde eindwerken.